Oferta

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria m.in.:

 • doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy oraz własności intelektualnej i przemysłowej,
 • prowadzi zastępstwo prawne przed Sądami powszechnymi i administracyjnym oraz w postępowaniu arbitrażowym,
 • przygotowuje oraz opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów,
 • sporządza projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.),
 • prowadzi projekty transakcji związanych z przekształceniem formy prawnej Klientów, w tym łączeniu i podziału spółek,
 • prowadzi obsługę biura zarządu, przygotowuje dokumenty korporacyjne oraz dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomaga w procesach podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych,
 • pomaga Klientom w prowadzeniu negocjacji strategicznych kontraktów,
 • doradza w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowuje umowy nabycia udziałów lub akcji,
 • posiada ugruntowane doświadczenie w odzyskiwaniu należności, zajmując się od lat obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji,
 • przygotowuje umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umowy o zachowaniu poufności,
 • opracowuje kontrakty menadżerskie i umowy B2B,
 • zapewnia bezpieczeństwa związane z RODO,
 • wszechstronnie bada dokumentację w siedzibie podmiotu audytowanego pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa
 • prawo autorskie
 • Compliance. 

Korzyści, jakie daje Państwu współpraca z naszą Kancelarią:

 • indywidualne podejście do Klienta,
 • pierwszeństwo w realizacji zleceń,
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, e-mailem),
 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności,
 • komfort stałego dostępu do fachowej, aktualnej wiedzy,
 • nielimitowany godzinowo ryczałt obsługi prawnej kwotowo dopasowany do potrzeb każdej firmy,
 • odciążenie kadry menadżerskiej w bieżących obowiązkach,
 • akceptacja wszystkich dokumentów podpisywanych przez zarząd,
 • stworzenie systemu compliance ułatwiającego wewnętrzne funkcjonowanie firmy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego interesów prywatnych w powiązaniu z bezpieczeństwem funkcjonowania firmy.